(Rol)model gezocht!

Dit is het thema voor de 8e Christelijke vrouwendag in de Bommelerwaard. Vorig jaar was het thema ‘Volg jij Mij!?’. Om Jezus hier en nu te volgen, hebben we voorbeeldfiguren/rolmodellen nodig (1 Thess. 1: 6-7, Hebr. 11). Dit inspireert en daagt ons uit om in deze tijd als volgelingen van Jezus Christus heilig te leven en de geur van Jezus Christus te verspreiden (2 Kor. 2:14). Dat is alleen mogelijk door Gods genade. Aansporing, bemoediging en opbouwend Bijbels onderwijs zijn nodig om zo te leven dat anderen ook jou als rolmodel gaan zien (1 Thess. 2: 12). Zodat je aantrekkelijk bent in alle opzichten!

Wil je hier meer van horen en ook tussendoor kunnen ontspannen d.m.v. een creatieve of eigentijdse workshop of door ontmoeting met andere vrouwen? Meld je dan aan voor deze dag.

Lees meer

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep vrouwen uit verschillende kerken uit de Bommelerwaard.Samen werken wij aan een vrouwendag vol ontspanning en gezelligheid. Maar bovenal aan een dag vol inspiratie door God

Lees meer