(Rol)model gezocht!

Dit is het thema voor de 8e Christelijke vrouwendag in de Bommelerwaard. Vorig jaar was het thema ‘Volg jij Mij!?’. Om Jezus hier en nu te volgen, hebben we voorbeeldfiguren/rolmodellen nodig (1 Thess. 1: 6-7, Hebr. 11). Dit inspireert en daagt ons uit om in deze tijd als volgelingen van Jezus Christus heilig te leven en de geur van Jezus Christus te verspreiden (2 Kor. 2:14). Dat is alleen mogelijk door Gods genade. Aansporing, bemoediging en opbouwend Bijbels onderwijs zijn nodig om zo te leven dat anderen ook jou als rolmodel gaan zien (1 Thess. 2: 12). Zodat je aantrekkelijk bent in alle opzichten!

Wil je hier meer van horen en ook tussendoor kunnen ontspannen d.m.v. een creatieve of eigentijdse workshop of door ontmoeting met andere vrouwen?

Meld je dan aan voor deze dag.

BETALINGSGEGEVENS:

De prijs voor deelname aan de Vrouwendag is €17,50 (inclusief tweemaal koffie/thee met wat lekkers en lunch). De kosten voor deelname aan een van de workshops is €5,00.

Na aanmelding zien wij jouw/uw deelname z.s.m. bevestigd door het overmaken van jouw/uw bijdrage (€17,50 of €22,50) op rekeningnummer NL16 RABO 0163.8840.80t.n.v. Chr. Vrouwendag Bommelerwaard te Bruchem, onder vermelding van jouw/uw naam.

NB: het geldbedrag mag geen belemmering zijn, daarom vertrouwen we erop dat iedereen naar vermogen bijdraagt, zodat de totale opbrengst voorziet in alle kosten.