Werkgroep

Nienke van Maaren
Evangelische Gemeente Bommelerwaard
Petra de Koning
Hervormde gemeente Bruchem
Ineke van Eck
Hervormde gemeente Well
Gertine Quik
Hervormde gemeente Bruchem

Tiny Hazenoot
Evangelische Gemeente Bommelerwaard
Riet Verhoeks
Hervormde gemeente Bruchem
Erna van Spronsen 
Hervormde gemeente Zuilichem
Jolanda Huisman 
Hervormde gemeente Bruchem

Wij zijn een groep vrouwen uit verschillende dorpen en kerken in de Bommelerwaard geïnspireerd tot dit initiatief door de jaarlijkse Vrouwenconferentie in Lunteren.

Wat willen wij bereiken? Wij willen vrouwen bewegen tot geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God en hen toerusten tot vrouwen naar Gods hart. Met de vrouwendag willen wij een oase bieden, zodat wij toegerust en opgebouwd terug mogen en kunnen gaan naar het leven van alledag.

Waar staan wij voor? Wij zijn in deze wereld met elkaar als christenen verbonden. Vanuit de bijbel wordt ons geleerd dat we als christenen één zijn. Wij verlangen ernaar dat tijdens de vrouwendag te ervaren. Zoveel vrouwen uit verschillende plaatsen en kerken en dan met elkaar Christus aanbidden en verdieping zoeken in Gods woord! ​